Jeśli chcesz wystawić na sprzedaż w całości zintegrowaną linie produkcyjną, linie rozlewu, maszynę lub jakiekolwiek inne urządzenie produkcyjne, jesteśmy gotowi pomóc Ci rozmieścić ofertę na naszej stronie.


Sprzęt


Dane kontaktowe(1) Plik obrazu nie może przekraczać 5 mb, dopuszczalne formaty: jpg, png, gif, należy podać zdjęcia z istniejącego posiadanego sprzętu. Przed wystawieniem na stronie zdjęcia są moderowane

(2) Dane osobowe podane przez użytkownika będą przetwarzane w elektronicznej bazie danych, stworzonej wyłącznie w celu uzyskania możliwości skontaktowania się z Tobą i wykonanie naszych zobowiązań. Powyższe dane będą traktowane jako dokładne i niezmienne, jeśli nie otrzymamy od Ciebie oficjalne powiadomienie o wszelkich zmianach w nich. Dane osobowe nie są udostępniane lub przekazywane osobom trzecim. Odpowiednio wysyłając nam te dane, Użytkownik wyraża zgodę na ich przetwarzanie.

menu